Mùa lễ hội, đến hẹn lại lo…

Mùa lễ hội, đến hẹn lại lo…

Nỗi lòng 'người cha' Thích Phước Ngọc

Nỗi lòng 'người cha' Thích Phước Ngọc

Đốt vàng mã, đốt tiền và đốt luôn nhà

Đốt vàng mã, đốt tiền và đốt luôn nhà

Đại đức Thích Minh Đạt hoàng pháp vùng sâu, vùng xa và sự kết nối trong bối cảnh toàn cầu hóa

Đại đức Thích Minh Đạt hoàng pháp vùng sâu, vùng xa và sự kết nối trong bối cảnh toàn cầu hóa

Bộ VHTT&DL đồng tình với quan điểm hạn chế đốt vàng mã

Bộ VHTT&DL đồng tình với quan điểm hạn chế đốt vàng mã

Giữ gìn bản sắc văn hóa lễ hội

Đốt vàng mã: Lãng phí tiền của và lãng phí niềm tin

Đốt vàng mã: Lãng phí tiền của và lãng phí niềm tin

Nhiều người dân đồng tình có bỏ được tục đốt vàng mã?

Nhiều người dân đồng tình có bỏ được tục đốt vàng mã?

Loại bỏ đốt vàng mã để lành mạnh văn hóa tâm linh, lễ hội

Loại bỏ đốt vàng mã để lành mạnh văn hóa tâm linh, lễ hội

Chuyên gia Hán Nôm: 'Đốt vàng mã vô tội vạ vì mê muội cuồng tín, ganh đua'

Chuyên gia Hán Nôm: 'Đốt vàng mã vô tội vạ vì mê muội cuồng tín, ganh đua'

Đốt vàng mã nhằm kết nối với người đã khuất là quan niệm sai lầm

Đốt vàng mã nhằm kết nối với người đã khuất là quan niệm sai lầm

Mỗi năm dân ta đốt 5.000 tỷ đồng vàng mã?

Mỗi năm dân ta đốt 5.000 tỷ đồng vàng mã?

Thực hiện tiết kiệm, loại bỏ mê tín dị đoan tại nơi thờ tự Phật giáo

Đề nghị bỏ đốt vàng mã tại cơ sở thờ tự Phật giáo

Đề nghị bỏ đốt vàng mã tại cơ sở thờ tự Phật giáo

Trung ương Giáo hội Phật giáo đề nghị bỏ tục đốt vàng mã là 'cuộc cách mạng'

Trung ương Giáo hội Phật giáo đề nghị bỏ tục đốt vàng mã là 'cuộc cách mạng'