Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh chuyển giao kỹ thuật cấy chỉ cho trạm y tế

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh chuyển giao kỹ thuật cấy chỉ cho trạm y tế

Chi bảo hiểm y tế tại nhiều tỉnh bị tăng so với dự toán

Chi bảo hiểm y tế tại nhiều tỉnh bị tăng so với dự toán

Lập hồ sơ khống để thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lập hồ sơ khống để thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ứng dụng nghiên cứu khoa học trong y học cổ truyền

Ứng dụng nghiên cứu khoa học trong y học cổ truyền

Kế thừa và phát triển những bài thuốc quý của Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa và phát triển những bài thuốc quý của Hải Thượng Lãn Ông

Y học cổ truyền Hà Tĩnh kế tục sự nghiệp Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Y học cổ truyền Hà Tĩnh kế tục sự nghiệp Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Mạnh dạn sáp nhập các trung tâm thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh