Chờ cả năm, bệnh viện mới có máy khí dung khoảng 1,5 triệu đồng!

Chờ cả năm, bệnh viện mới có máy khí dung khoảng 1,5 triệu đồng!

Nhiều rào cản trong thực hiện chế độ, chính sách trong lĩnh vực y tế

Nhiều rào cản trong thực hiện chế độ, chính sách trong lĩnh vực y tế

Bảo hiểm y tế chưa thanh toán chi phí thuốc nam

Bảo hiểm y tế chưa thanh toán chi phí thuốc nam

Gắn kết y học cổ truyền và y học hiện đại

Gắn kết y học cổ truyền và y học hiện đại

Quậy tung viện vì nghi vợ cặp với tài xế: Lời vợ

Quậy tung viện vì nghi vợ cặp với tài xế: Lời vợ

Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ

Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ

Khan hiếm bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền ở cả tuyến trung ương

Khan hiếm bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền ở cả tuyến trung ương

Mạnh dạn sáp nhập các trung tâm thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh

Mạnh dạn sáp nhập các trung tâm thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh