Công bố nguyên nhân ban đầu vụ mẹ con tử vong sau khi sinh thường

Công bố nguyên nhân ban đầu vụ mẹ con tử vong sau khi sinh thường

Điều tra vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường sau sinh

Điều tra vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường sau sinh

Bộ Y tế vào cuộc vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường ở Huế

Bộ Y tế vào cuộc vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường ở Huế

Tin mới vụ mẹ con sản phụ tử vong bất thường sau sinh

Tin mới vụ mẹ con sản phụ tử vong bất thường sau sinh

Mẹ con sản phụ chết thương tâm ở Huế: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Mẹ con sản phụ chết thương tâm ở Huế: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Vụ mẹ con sản phụ tử vong sau sinh: Các chỉ số cho phép sinh thường

Vụ mẹ con sản phụ tử vong sau sinh: Các chỉ số cho phép sinh thường

Thông tin mới nhất vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Thông tin mới nhất vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Công an, ngành y tế vào cuộc làm rõ vụ hai mẹ con sản phụ tử vong

Công an, ngành y tế vào cuộc làm rõ vụ hai mẹ con sản phụ tử vong

Công an vào cuộc vụ mẹ con sản phụ tử vong thương tâm

Công an vào cuộc vụ mẹ con sản phụ tử vong thương tâm

Công an vào cuộc vụ mẹ con sản phụ chết bất thường sau sinh

Công an vào cuộc vụ mẹ con sản phụ chết bất thường sau sinh

Người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong

Người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong

Vì sao mẹ con sản phụ ở Huế tử vong sau sinh?

Vì sao mẹ con sản phụ ở Huế tử vong sau sinh?

Điều tra vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Điều tra vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Huế: Hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Huế: Hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong sau sinh tại bệnh viện huyện

Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong sau sinh tại bệnh viện huyện

Gia đình bé trai 3 tuổi tử vong ở Huế yêu cầu làm rõ sự tắc trách của Trung tâm Y tế

Gia đình bé trai 3 tuổi tử vong ở Huế yêu cầu làm rõ sự tắc trách của Trung tâm Y tế

Huế: Công an vào cuộc làm rõ nghi ngờ bác sĩ tắc trách khiến bé 3 tuổi tử vong

Huế: Công an vào cuộc làm rõ nghi ngờ bác sĩ tắc trách khiến bé 3 tuổi tử vong