Con đuối nước tử vong, mẹ đau lòng nhảy từ tầng 7 bệnh viện tự tử

Con đuối nước tử vong, mẹ đau lòng nhảy từ tầng 7 bệnh viện tự tử

Con trai 2 tuổi đuối nước tử vong, mẹ nhảy từ tầng 7 bệnh viện tự tử

Con trai 2 tuổi đuối nước tử vong, mẹ nhảy từ tầng 7 bệnh viện tự tử

Con trai bị đuối nước, mẹ nhảy lầu bệnh viện tử vong

Con trai bị đuối nước, mẹ nhảy lầu bệnh viện tử vong

Biết con bị đuối nước tử vong, mẹ nhảy từ tầng 7 bệnh viện tự tử

Biết con bị đuối nước tử vong, mẹ nhảy từ tầng 7 bệnh viện tự tử

Con trai đuối nước, mẹ quẫn trí nhảy tầng 7 bệnh viện tự vẫn

Con trai đuối nước, mẹ quẫn trí nhảy tầng 7 bệnh viện tự vẫn

Con trai 2 tuổi bị đuối nước, mẹ quẫn trí nhảy từ tầng 7 bệnh viện xuống sân tự tử

Con trai 2 tuổi bị đuối nước, mẹ quẫn trí nhảy từ tầng 7 bệnh viện xuống sân tự tử

Không cứu được con trai đuối nước, mẹ nhảy lầu bệnh viện tự tử

Không cứu được con trai đuối nước, mẹ nhảy lầu bệnh viện tự tử

Con trai đuối nước khi về nhà ngoại, mẹ nhảy từ tầng 7 bệnh viện tự tử

Con trai đuối nước khi về nhà ngoại, mẹ nhảy từ tầng 7 bệnh viện tự tử

Nghe tin con đuối nước tử vong, mẹ nhảy lầu tự tử

Nghe tin con đuối nước tử vong, mẹ nhảy lầu tự tử

Mẹ nhảy tầng 7 bệnh viện tự vẫn sau khi con trai 2 tuổi chết đuối

Mẹ nhảy tầng 7 bệnh viện tự vẫn sau khi con trai 2 tuổi chết đuối

Quẫn trí vì con trai đuối nước, mẹ nhảy từ tầng 7 xuống sân tự tử

Quẫn trí vì con trai đuối nước, mẹ nhảy từ tầng 7 xuống sân tự tử

Từ vụ thông gia 'đại chiến' tại bệnh viện, bàn chuyện 'bênh con' (1): Thương con như thế, bằng mười hại con

Từ vụ thông gia 'đại chiến' tại bệnh viện, bàn chuyện 'bênh con' (1): Thương con như thế, bằng mười hại con

Bác sĩ viện Nhi Nam Định lên tiếng vụ 'thông gia đại chiến'

Bác sĩ viện Nhi Nam Định lên tiếng vụ 'thông gia đại chiến'

Xôn xao cảnh hai bà thông gia 'hỗn chiến' tại bệnh viện

Hơn 1.000 trẻ em Nam Định được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí

Hơn 1.000 trẻ em Nam Định được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí