Bà mẹ 40 tuổi sinh 44 đứa con bị cấm đẻ

Bà mẹ 40 tuổi sinh 44 đứa con bị cấm đẻ

Mariam Nabatanzi kết hôn khi 12 tuổi, đến năm 36 tuổi đã trải qua 6 lần sinh đôi, 4 lần sinh ba và 5 lần...