Rùa biển 'được mổ nội soi' đã chết do ngộ độc rác thải du lịch

Rùa biển 'được mổ nội soi' đã chết do ngộ độc rác thải du lịch

Rùa biển mổ nội soi đã chết

Rùa biển mổ nội soi đã chết

Hy hữu, 2 giờ nội soi cứu sống rùa biển bị ngộ độc rác

Hy hữu, 2 giờ nội soi cứu sống rùa biển bị ngộ độc rác

Ly kỳ hành trình mổ nội soi gắp dị vật trong bụng cứu sống rùa biển

Ly kỳ hành trình mổ nội soi gắp dị vật trong bụng cứu sống rùa biển

Mổ nội soi để cứu sống một cá thể rùa biển Cù lao Chàm

Mổ nội soi để cứu sống một cá thể rùa biển Cù lao Chàm

Đà Nẵng: Nội soi gắp rác thải du lịch trong bụng rùa biển

Đà Nẵng: Nội soi gắp rác thải du lịch trong bụng rùa biển

Cứu sống rùa biển bị 'ngộ độc' rác thải du lịch

Cứu sống rùa biển bị 'ngộ độc' rác thải du lịch

Hy hữu nội soi gắp dị vật nhựa cứu sống rùa biển

Hy hữu nội soi gắp dị vật nhựa cứu sống rùa biển

Nội soi gắp rác thải trong bụng rùa biển

Nội soi gắp rác thải trong bụng rùa biển

Nội soi gắp dị vật cứu sống rùa biển bị ngộ độc rác thải

Nội soi gắp dị vật cứu sống rùa biển bị ngộ độc rác thải

Bỏ tiền túi cứu rùa xanh 'ngộ độc' rác thải du lịch

Bỏ tiền túi cứu rùa xanh 'ngộ độc' rác thải du lịch

Đào tạo kỹ năng sơ cứu cho nhân viên khách sạn, du lịch và người nước ngoài

Đào tạo kỹ năng sơ cứu cho nhân viên khách sạn, du lịch và người nước ngoài

Lời kể của sản phụ sinh con trên xe cấp cứu

Lời kể của sản phụ sinh con trên xe cấp cứu