Chuyện lái xe ngày mưa gió

Chán quá, ướt hết người rồi!
'Thủy tặc'

'Thủy tặc'

Xin miễn... sai!

Chưa dùng đã nứt!

Chưa dùng đã nứt!

Nghịch lý!

Taxi... lậu!

Taxi... lậu!

'Cầu xây xong đã lâu...'

Cấm... vẫn hút!

Để dân đứng ngó ao bèo!

'Công viên'… rác!

'Xí phần' bất chấp

Sáp nhập nhưng... ngồi đâu?

Grab 'đá' nhau!

Biệt thự... treo!

Ớn với súng tự chế

Lỡ một nhịp cầu!

Xây nông thôn mới vướng nỗi lo cũ!

Phơi sương cho mềm!

'Tái định... hư'

Thiệt đơn, thiệt kép!

Cầu đã giải ngân, dân chưa đi được!

Làng du lịch cộng đồng... chết yểu