Ớn với súng tự chế

Ớn với súng tự chế

Tai nạn... 'thối'

Tai nạn... 'thối'

Lỡ một nhịp cầu!

Lỡ một nhịp cầu!

Xây nông thôn mới vướng nỗi lo cũ!

Xây nông thôn mới vướng nỗi lo cũ!

'Tề thiên' đại náo... hoa màu!

'Tề thiên' đại náo... hoa màu!

Người tâm thần lập giấy... ủy quyền (!?)

Người tâm thần lập giấy... ủy quyền (!?)

Phơi sương cho mềm!

Phơi sương cho mềm!

'Tái định... hư'

'Tái định... hư'

Một hộ 'hành'... cả xóm!

Một hộ 'hành'... cả xóm!

Thiệt đơn, thiệt kép!

Thiệt đơn, thiệt kép!

Cầu đã giải ngân, dân chưa đi được!

Cầu đã giải ngân, dân chưa đi được!

Làng du lịch cộng đồng... chết yểu

Làng du lịch cộng đồng... chết yểu

Đòi… đường đi

Đòi… đường đi

Nhếch nhác ở Công viên Thanh niên

Nhếch nhác ở Công viên Thanh niên

Thợ điện sợ... trời giông!

Thợ điện sợ... trời giông!

'Lầy'!

Khác chi 'bẫy'?

Quốc lộ như... đường làng!

Quốc lộ như... đường làng!

Bảo bối!?

Xuyên tạc

Xuyên tạc