Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên

Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên

Thông xe kỹ thuật đoạn đường trọng điểm về Thủy Nguyên

Thông xe kỹ thuật đoạn đường trọng điểm về Thủy Nguyên

Thông xe kỹ thuật tuyến đường nối Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên

Thông xe kỹ thuật tuyến đường nối Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng thông xe kỹ thuật tuyến đường huyết mạch 359

Hải Phòng thông xe kỹ thuật tuyến đường huyết mạch 359

Khai thác đá trái phép tại nơi khoanh vùng di tích Bạch Đằng

Khai thác đá trái phép tại nơi khoanh vùng di tích Bạch Đằng

Hải Phòng sẽ thu hồi nhiều dự án khai thác khoáng sản để bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ

Hải Phòng sẽ thu hồi nhiều dự án khai thác khoáng sản để bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ

Giải phóng Hải Phòng vào ngày tháng năm nào?

Kỷ niệm Chiến thắng Bạch Đằng: Di tích bao bọc bởi những truyền thuyết

Chạm tới khát vọng!

Trận địa pháo Thần công trên đảo Cát Bà