KĐT mới Bắc Vũng Tàu cổ đông DIG từ chối hợp tác Him Lam có gì nổi bật?

KĐT mới Bắc Vũng Tàu cổ đông DIG từ chối hợp tác Him Lam có gì nổi bật?

Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu nằm tại phường 12, TP. Vũng Tàu, có diện tích 90ha và thời gian thực hiện...
Him Lam chưa thể tham gia dự án 10.000 tỷ ở Vũng Tàu

Him Lam chưa thể tham gia dự án 10.000 tỷ ở Vũng Tàu

DIC Corp muốn bắt tay Him Lam làm dự án DIC Solar City Vũng Tàu 10.500 tỷ đồng

DIC Corp muốn bắt tay Him Lam làm dự án DIC Solar City Vũng Tàu 10.500 tỷ đồng

DIC Corp tìm đối để hợp tác làm dự án DIC Solar City Vũng Tàu hơn 4.000 tỷ

DIC Corp tìm đối để hợp tác làm dự án DIC Solar City Vũng Tàu hơn 4.000 tỷ

Xây dựng và phát triển đô thị theo hướng bền vững

Xây dựng và phát triển đô thị theo hướng bền vững

Công bố điều chỉnh quy hoạch chung TP Vũng Tàu đến năm 2035

Công bố điều chỉnh quy hoạch chung TP Vũng Tàu đến năm 2035

Điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất TP Vũng Tàu

Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vũng Tàu đến năm 2035

TP Vũng Tàu sẽ có diện mạo mới

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu

Xu hướng 'Kiến trúc xanh'

Đầu năm leo núi hành hương

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Vũng Tàu đến năm 2035