Độc đáo tục 'cướp giọng gà ngày Tết' của người Pu Péo

Độc đáo tục 'cướp giọng gà ngày Tết' của người Pu Péo

Người Pu Péo là một trong những cư dân lâu đời nhất ở vùng cao cực Bắc tỉnh Hà Giang. Tuy số người Pu Péo...