An Giang: Tổ chức trưng bày Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa

An Giang: Tổ chức trưng bày Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2021) và Mừng Đảng, mừng Xuân Tân...
Thêm 7 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thêm 7 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Bảo tàng tỉnh An Giang tạm ngưng mở cửa phục vụ khách tham quan

Bảo tàng tỉnh An Giang tạm ngưng mở cửa phục vụ khách tham quan

Cả nước có 215 Bảo vật quốc gia

Cả nước có 215 Bảo vật quốc gia

24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Phát hành bộ tem 'Văn hóa Óc Eo'

Phát hành bộ tem 'Văn hóa Óc Eo'

Bộ Tem bưu chính 'Văn hóa Óc Eo' góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

Bộ Tem bưu chính 'Văn hóa Óc Eo' góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

Phát hành bộ tem 'Văn hóa Óc Eo'

Phát hành bộ tem 'Văn hóa Óc Eo'

Phát hành bộ tem bưu chính 'Văn hóa Óc Eo'

Phát hành bộ tem bưu chính 'Văn hóa Óc Eo'

Giao lưu, triển lãm nhân 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột

Ấm áp chương trình giao lưu 'Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân 1975'

Ấm áp chương trình giao lưu 'Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân 1975'

Giao lưu nhân chứng lịch sử 'Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân năm 1975'

Giao lưu nhân chứng lịch sử 'Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân năm 1975'

Trưng bày hơn 800 hiện vật mang tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam

Trưng bày hơn 800 hiện vật mang tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam

Báu vật Văn hóa Phùng Nguyên niên đại 3.500 năm đứng đầu danh sách 27 bảo vật quốc gia

Báu vật Văn hóa Phùng Nguyên niên đại 3.500 năm đứng đầu danh sách 27 bảo vật quốc gia

Tượng đôi sư tử đá đền - chùa Bà Tấm được công nhận là bảo vật quốc gia

Tượng đôi sư tử đá đền - chùa Bà Tấm được công nhận là bảo vật quốc gia

Thủ tướng Chính phủ công nhận 27 bảo vật quốc gia

27 bảo vật quốc gia mới được công nhận

27 bảo vật quốc gia mới được công nhận

27 bảo vật được công nhận là bảo vật bảo vật quốc gia

27 bảo vật được công nhận là bảo vật bảo vật quốc gia

An Giang có thêm 2 bảo vật quốc gia

An Giang có thêm 2 bảo vật quốc gia

Công bố 27 bảo vật quốc gia vừa được Thủ tướng công nhận

Công bố 27 bảo vật quốc gia vừa được Thủ tướng công nhận

27 bảo vật quốc gia vừa được công nhận gồm những gì?

27 bảo vật quốc gia vừa được công nhận gồm những gì?

Thủ tướng công nhận Bia Sùng Chỉ ở Hà Tĩnh là bảo vật quốc gia

Thủ tướng công nhận Bia Sùng Chỉ ở Hà Tĩnh là bảo vật quốc gia

Chi tiết 27 bảo vật quốc gia vừa được công nhận

Chi tiết 27 bảo vật quốc gia vừa được công nhận

Công nhận thêm 27 bảo vật quốc gia

Công nhận thêm 27 bảo vật quốc gia

Thủ tướng quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia

Thủ tướng quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia

Công nhận 27 bảo vật quốc gia

Công nhận 27 bảo vật quốc gia

4 bảo vật quốc gia lần đầu trưng bày ở An Giang có gì độc - lạ?

4 bảo vật quốc gia lần đầu trưng bày ở An Giang có gì độc - lạ?

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Hội ngộ Di sản văn hóa ba miền

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Hội ngộ Di sản văn hóa ba miền

Trưng bày trên 500 hiện vật về ba nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam

Trưng bày trên 500 hiện vật về ba nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam

Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị khai mạc triển lãm 'Văn hóa Chăm Ninh Thuận - An Giang'

Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị khai mạc triển lãm 'Văn hóa Chăm Ninh Thuận - An Giang'