Ấn Độ: ứng dụng công nghệ cao để hút du khách đến bảo tàng

Ấn Độ: ứng dụng công nghệ cao để hút du khách đến bảo tàng

Chính quyền bang Bihar, Ấn Độ đã lên kế hoạch sử dụng những công nghệ mới nhất để đưa lịch sử của khu vực...