Những bóng hồng thanh thoát trong tranh khỏa thân của Đặng Mậu Tựu

Những bóng hồng thanh thoát trong tranh khỏa thân của Đặng Mậu Tựu

Triển lãm ảnh 'Cảm ơn Eva'

Triển lãm ảnh 'Cảm ơn Eva'

Triển lãm sắp đặt đương đại về kiến trúc Nhật Bản

Triển lãm sắp đặt đương đại về kiến trúc Nhật Bản

Triển lãm sắp đặt đương đại về kiến trúc Nhật Bản

Triển lãm sắp đặt đương đại về kiến trúc Nhật Bản

Triển lãm sắp đặt đương đại về kiến trúc Nhật Bản

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

Trưng bày tranh, tác phẩm điêu khắc 'Khát vọng hòa bình trong nghệ thuật Lê Bá Đảng'

Khát vọng hòa bình trong nghệ thuật Lê Bá Đảng

Khát vọng hòa bình trong Nghệ thuật Lê Bá Đảng

'Nhịp điệu vũ trụ' qua tranh của họa sĩ Trương Bé

Không gian 'Sắc thu 2019' tại Huế

Hợp tác trưng bày giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Huế