'Chủ' BĐS Cổng Vàng 'bánh vẽ' dự án ma Golden Lake Hòa Lạc là ai?

'Chủ' BĐS Cổng Vàng 'bánh vẽ' dự án ma Golden Lake Hòa Lạc là ai?

Mặc dù đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, không được cơ quan chức năng phê duyệt dự án, nhưng thời gian...