Alexander Tú & nhóm nhảy Lyricist: Múa để thay đổi cuộc đời mình

Alexander Tú & nhóm nhảy Lyricist: Múa để thay đổi cuộc đời mình

Năm 2014, Alexander Tú từ Mỹ về Việt Nam làm biên đạo múa cho Duyên dáng Việt Nam. Chuyến đi ngắn của một...