Ngã vào bồn chứa dung dịch, nam công nhân tử vong thương tâm

Ngã vào bồn chứa dung dịch, nam công nhân tử vong thương tâm

Ngã xuống bồn chứa dung dịch, nam công nhân tử vong thương tâm

Ngã xuống bồn chứa dung dịch, nam công nhân tử vong thương tâm

Ngã vào bồn chứa dung dịch, một nam công nhân tử vong ở Công ty Vedan

Ngã vào bồn chứa dung dịch, một nam công nhân tử vong ở Công ty Vedan

Đồng Nai: Điều tra, làm rõ một công nhân tử vong trong nhà máy Vedan

Đồng Nai: Điều tra, làm rõ một công nhân tử vong trong nhà máy Vedan

Điều tra vụ nam công nhân tử vong dưới bồn chứa dung dịch của công ty

Điều tra vụ nam công nhân tử vong dưới bồn chứa dung dịch của công ty

Nam công nhân tử vong tại Công ty Vedan Việt Nam

Nam công nhân tử vong tại Công ty Vedan Việt Nam

Điều tra làm rõ nam công nhân tử vong trong xưởng Công ty Vedan

Rơi xuống bồn chứa dung dịch, nam công nhân thiệt mạng

Nam công nhân tử vong trong bồn dung dịch Công ty Vedan

Công nhân tử vong trong bồn chứa của công ty Vedan

Nam công nhân tử vong dưới phân xưởng tinh chế công ty Vedan

Một công nhân tử nạn trong bồn chiết nước Công ty Vedan

Một công nhân tử vong trong bồn chứa dung dịch ở Đồng Nai