Học sinh lớp 3 nhặt được tiền và vàng trả lại cho người đánh rơi

Học sinh lớp 3 nhặt được tiền và vàng trả lại cho người đánh rơi

Học sinh lớp 3 nhặt được tiền và vàng đem trả người đánh rơi

Học sinh lớp 3 nhặt được tiền và vàng đem trả người đánh rơi

Hà Tĩnh: Nhặt được của rơi, nam sinh lớp 3 có hành động đẹp

Hà Tĩnh: Nhặt được của rơi, nam sinh lớp 3 có hành động đẹp

Học sinh lớp 3 nhặt được tiền và vàng đem trả lại người đánh rơi

Học sinh lớp 3 nhặt được tiền và vàng đem trả lại người đánh rơi

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 3 nhặt được tiền, trang sức tìm người trả lại

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 3 nhặt được tiền, trang sức tìm người trả lại

Bé tiểu học trả lại ví tiền trị giá hơn 15 triệu đồng cho người đánh rơi

Bé tiểu học trả lại ví tiền trị giá hơn 15 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được lắc vàng và tiền, học sinh lớp 3 tìm người trả lại

Hà Tĩnh: Cô và trò nhặt được của rơi trả người đánh mất

Học sinh lớp 3 nhặt được lắc vàng và tiền trả lại người đánh rơi

Hà Tĩnh: Nhặt được tiền, trang sức trị giá 20 triệu, HS lớp 3 tìm người trả lại