Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số nghị quyết về công tác nhân sự.
UBTVQH ban hành các Nghị quyết về nhân sự

UBTVQH ban hành các Nghị quyết về nhân sự

Phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của ông Nguyễn Đức Kiên

Phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của ông Nguyễn Đức Kiên

Lai Châu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Lai Châu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Giám đốc Sở Công thương Lai Châu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở Công thương Lai Châu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cùng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cùng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất