Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh: Đổi mới lãnh đạo để hoàn thành 'nhiệm vụ kép'

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh: Đổi mới lãnh đạo để hoàn thành 'nhiệm vụ kép'

Năm 2020, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều thay đổi trong tổ chức, nhân sự. Về khách quan, dịch...
Những chiến công từ phong trào thi đua Quyết thắng

Những chiến công từ phong trào thi đua Quyết thắng

Quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Kỳ vọng vào chặng đường mới

Kỳ vọng vào chặng đường mới

Quân khu 5 bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân khó khăn về nhà ở

Quân khu 5 bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân khó khăn về nhà ở

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tập trung trí tuệ xây dựng văn kiện đại hội

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tập trung trí tuệ xây dựng văn kiện đại hội

Quảng Ngãi hỗ trợ tỉnh Champasack phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Ngãi hỗ trợ tỉnh Champasack phòng, chống dịch COVID-19

Quảng Ngãi hỗ trợ tỉnh Champasack phòng, chống dịch COVID-19

Tuổi trẻ náo nức lên đường

Tuổi trẻ náo nức lên đường

Quê hương 'núi Ấn, sông Trà' tưng bừng ngày hội giao quân

Quê hương 'núi Ấn, sông Trà' tưng bừng ngày hội giao quân

Lo cho dân như lo cho mình

Lo cho dân như lo cho mình

LLVT tỉnh Quảng Ngãi sát cánh cùng nhân dân vượt bão

LLVT tỉnh Quảng Ngãi sát cánh cùng nhân dân vượt bão