Đắk Nông: Giáng chức Hạt trưởng và kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm

Đắk Nông: Giáng chức Hạt trưởng và kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm

Vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng 'râu': Hạt trưởng và hàng loạt cấp dưới bị kỷ luật

Vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng 'râu': Hạt trưởng và hàng loạt cấp dưới bị kỷ luật

Kỷ luật hàng loạt cán bộ kiểm lâm trong vụ trùm gỗ Phượng 'râu'

Kỷ luật hàng loạt cán bộ kiểm lâm trong vụ trùm gỗ Phượng 'râu'

Giáng chức hạt trưởng kiểm lâm, kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Giáng chức hạt trưởng kiểm lâm, kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Để trùm gỗ lậu Phượng râu tung hoành, hạt trưởng kiểm lâm bị giáng chức

Để trùm gỗ lậu Phượng râu tung hoành, hạt trưởng kiểm lâm bị giáng chức

Giáng chức một hạt trưởng kiểm lâm liên quan vụ án trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Giáng chức một hạt trưởng kiểm lâm liên quan vụ án trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Một loạt kiểm lâm 'nhúng chàm' vụ trùm gỗ lậu Phượng 'râu' bị bắt

Một loạt kiểm lâm 'nhúng chàm' vụ trùm gỗ lậu Phượng 'râu' bị bắt

Vụ trùm gỗ Phượng 'râu': Kỷ luật các cán bộ, giáng chức Hạt trưởng kiểm lâm

Vụ trùm gỗ Phượng 'râu': Kỷ luật các cán bộ, giáng chức Hạt trưởng kiểm lâm

Kỷ luật nhiều kiểm lâm để trùm gỗ lậu Phượng 'râu' lộng hành

Kỷ luật nhiều kiểm lâm để trùm gỗ lậu Phượng 'râu' lộng hành

9 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

9 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng 'râu'