Người Hạ Long phát miễn phí khẩu trang phòng virus corona

Người Hạ Long phát miễn phí khẩu trang phòng virus corona

Không muốn chạy theo lợi nhuận mà đẩy giá khẩu trang y tế lên cao, tiệm thuốc ở Quảng Ninh phát miễn phí...