Sinh viên học 9 năm vẫn không tốt nghiệp có bị đuổi?

Sinh viên học 9 năm vẫn không tốt nghiệp có bị đuổi?

Sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM hoang mang với 'lịch học lạ'

Sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM hoang mang với 'lịch học lạ'

ĐH Bách khoa TP.HCM có sai khi quy định học từ 6h sáng?

ĐH Bách khoa TP.HCM có sai khi quy định học từ 6h sáng?

Sinh viên vào học từ 6h sáng được không

Sinh viên vào học từ 6h sáng được không

Sinh viên Bách khoa hoang mang với lịch học từ 6h sáng

Sinh viên Bách khoa hoang mang với lịch học từ 6h sáng

Sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM bức xúc vì thông báo học từ 6h sáng

Sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM bức xúc vì thông báo học từ 6h sáng

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Sinh viên vào học từ 6 giờ sáng?

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Sinh viên vào học từ 6 giờ sáng?

Sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM lo lắng vì phải đi học từ mờ sáng

Sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM lo lắng vì phải đi học từ mờ sáng

Sinh viên tài năng phải công bố công trình khoa học trước tốt nghiệp

Sinh viên tài năng phải công bố công trình khoa học trước tốt nghiệp

Bối rối cơ chế đặc thù đào tạo các ngành hút nhân lực

Bối rối cơ chế đặc thù đào tạo các ngành hút nhân lực

Điểm chuẩn ĐH giảm mạnh hơn dự kiến

Điểm chuẩn ĐH giảm mạnh hơn dự kiến