Ghép thận thành công cho bệnh nhi có cân nặng thấp nhất từ trước tới nay

Ghép thận thành công cho bệnh nhi có cân nặng thấp nhất từ trước tới nay

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ghép thận thành công cho 2 bệnh nhi bị suy thận giai đoạn cuối,...
Ghép thận thành công cho 2 bệnh nhi suy thận giai đoạn cuối

Ghép thận thành công cho 2 bệnh nhi suy thận giai đoạn cuối

Bé trai nhẹ cân nhất Việt Nam được ghép thận thành công do mẹ hiến tặng

Bé trai nhẹ cân nhất Việt Nam được ghép thận thành công do mẹ hiến tặng

Bệnh nhi được ghép thận có cân nặng thấp nhất từ trước đến nay

Bệnh nhi được ghép thận có cân nặng thấp nhất từ trước đến nay

Thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận cho bệnh nhi suy thận giai đoạn cuối

Thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận cho bệnh nhi suy thận giai đoạn cuối

Ghép thận cứu trẻ có cân nặng bé nhất từ trước đến nay

Ghép thận cứu trẻ có cân nặng bé nhất từ trước đến nay

Liên tiếp 2 ca ghép thận thành công, cứu sống bệnh nhi suy thận giai đoạn cuối

Liên tiếp 2 ca ghép thận thành công, cứu sống bệnh nhi suy thận giai đoạn cuối