'Nên cảm ơn trẻ mỗi lần con nghe ta đọc sách'

'Nên cảm ơn trẻ mỗi lần con nghe ta đọc sách'

Chuyên gia hướng dẫn sách tranh Nhật Bản cho rằng cha mẹ muốn thông qua sách vở để giáo dục con, vì thế mỗi...