Chiến công đặc biệt của máy bay A-37 trong trận Kong Pong Xom

Chiến công đặc biệt của máy bay A-37 trong trận Kong Pong Xom

Chút tình từ đất liền gửi ra Trường Sa

Chút tình từ đất liền gửi ra Trường Sa

Chiến công đặc biệt của máy bay A-37 trong trận Kong Pong Xom

Chiến công đặc biệt của máy bay A-37 trong trận Kong Pong Xom

Đặc công Việt Nam 'xuất quỷ nhập thần' luồn sâu, đánh hiểm

Đặc công Việt Nam 'xuất quỷ nhập thần' luồn sâu, đánh hiểm

Những bông hoa 'vượt nắng thắng mưa' ở Trường Quân sự Quân khu 7

Những bông hoa 'vượt nắng thắng mưa' ở Trường Quân sự Quân khu 7

Mục kích bộ binh VN 'đánh địch' đổ bộ đường không

Mục kích bộ binh VN 'đánh địch' đổ bộ đường không

Ngạc nhiên thiết bị thông nòng pháo xe tăng tự động của Việt Nam

Ngạc nhiên thiết bị thông nòng pháo xe tăng tự động của Việt Nam

Bất ngờ khả năng chiến đấu của súng cối 100mm VN

Bất ngờ khả năng chiến đấu của súng cối 100mm VN

Uy lực đáng gờm vũ khí phòng không lực lượng Dân quân Tự vệ

Uy lực đáng gờm vũ khí phòng không lực lượng Dân quân Tự vệ