Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/1: Không cần thiết phải bán bằng mọi giá

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/1: Không cần thiết phải bán bằng mọi giá

Trong quá khứ, sau những phiên giảm điểm mạnh như phiên hôm nay thường tạo ra cơ hội cho những đợt hồi đủ T+.
Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/1: Cảnh báo khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/1: Cảnh báo khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/1

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/1

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/1: Tín hiệu mua đang suy giảm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/1: Tín hiệu mua đang suy giảm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/1: Ưu tiên nắm giữ

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/1: Ưu tiên nắm giữ

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/1: Vẫn còn động lực tăng điểm trong ngắn hạn

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/1: Vẫn còn động lực tăng điểm trong ngắn hạn

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/1: Nắm giữ và quản trị rủi ro các vị thế hiện có

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/1: Nắm giữ và quản trị rủi ro các vị thế hiện có

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/1: Quay lại thử thách vùng 1.200-1.220 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/1: Quay lại thử thách vùng 1.200-1.220 điểm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/1: Cẩn trọng trước các quyết định canh mua

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/1: Cẩn trọng trước các quyết định canh mua

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/1: Cần một nhịp rung lắc kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/1: Cần một nhịp rung lắc kỹ thuật

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/1

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/1

Cấp giấy phép xây dựng: Luật 'gỡ', địa phương vẫn 'buộc'

Cấp giấy phép xây dựng: Luật 'gỡ', địa phương vẫn 'buộc'

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/1: Cẩn trọng với tín hiệu vượt đỉnh giả

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/1: Cẩn trọng với tín hiệu vượt đỉnh giả

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/1: Thử thách vùng đỉnh lịch sử quanh 1.200 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/1: Thử thách vùng đỉnh lịch sử quanh 1.200 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 12/1: Hướng tới vùng giá mục tiêu quanh 1.210-1.220 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 12/1: Hướng tới vùng giá mục tiêu quanh 1.210-1.220 điểm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 12/1: Ưu tiên nắm giữ và quản trị rủi ro

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 12/1: Ưu tiên nắm giữ và quản trị rủi ro

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/1: Tiếp tục bị thử thách bởi ngưỡng kháng cự 1.180 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/1: Tiếp tục bị thử thách bởi ngưỡng kháng cự 1.180 điểm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/1: Cơ cấu lại danh mục vào các cổ phiếu cơ bản tốt

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/1: Cơ cấu lại danh mục vào các cổ phiếu cơ bản tốt

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/1: Cơ hội hướng lên vùng đỉnh lịch sử quanh 1.200 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/1: Cơ hội hướng lên vùng đỉnh lịch sử quanh 1.200 điểm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/1: Dòng tiền vẫn sẽ quan tâm đến nhóm vốn hóa vừa và nhỏ

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/1: Dòng tiền vẫn sẽ quan tâm đến nhóm vốn hóa vừa và nhỏ

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/1: Cảnh báo khả năng rung lắc mạnh

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/1: Cảnh báo khả năng rung lắc mạnh

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/1

Chủ tịch quỹ KIM Việt Nam: Lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2021

Chủ tịch quỹ KIM Việt Nam: Lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2021

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/1: Canh nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/1: Canh nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/1: Hướng tới vùng kháng cự 1.155-1.180 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/1: Hướng tới vùng kháng cự 1.155-1.180 điểm

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/1

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/1

Sau tăng lô, HOSE vẫn 'tắc đường'

Sau tăng lô, HOSE vẫn 'tắc đường'

Khơi thông nội lực

Khơi thông nội lực

Bất động sản Bắc Đồng Hới 'sốt xình xịch' cuối năm

Bất động sản Bắc Đồng Hới 'sốt xình xịch' cuối năm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/1: Giải ngân đón hiệu ứng tháng giêng

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/1: Giải ngân đón hiệu ứng tháng giêng

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/1: Tiếp tục thử thách kháng cự 1.130 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/1: Tiếp tục thử thách kháng cự 1.130 điểm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/1: Chu kỳ tăng tốt thường rơi vào quý I

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/1: Chu kỳ tăng tốt thường rơi vào quý I

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/1: Tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.110-1.130 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/1: Tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.110-1.130 điểm

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/1/2021

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/1/2021

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 31/12: Có thể sớm vượt qua ngưỡng tâm lý 1.100 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 31/12: Có thể sớm vượt qua ngưỡng tâm lý 1.100 điểm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 31/12: Tiếp tục nắm giữ vị thế trung hạn

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 31/12: Tiếp tục nắm giữ vị thế trung hạn

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/12

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/12

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/12: Có thể bước vào nhịp tăng nóng hướng lên 1.200 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/12: Có thể bước vào nhịp tăng nóng hướng lên 1.200 điểm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/12: Bán trading quay vòng một phần các vị thế ngắn hạn

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/12: Bán trading quay vòng một phần các vị thế ngắn hạn

Phát triển nhanh và bền vững

Phát triển nhanh và bền vững

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/12: Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi giá cao

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/12: Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi giá cao

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/12

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/12

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/12: Cảnh báo khả năng điều chỉnh

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/12: Cảnh báo khả năng điều chỉnh

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/12: Thử thách ngưỡng 1.100 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/12: Thử thách ngưỡng 1.100 điểm

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/12: Mở thăm dò vị thế ngắn hạn trong các nhịp rung lắc

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/12: Mở thăm dò vị thế ngắn hạn trong các nhịp rung lắc