Nhớ mãi những kỷ niệm về Bác Đỗ Mười

Nhớ mãi những kỷ niệm về Bác Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong lòng đồng bào các dân tộc thiểu số

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong lòng đồng bào các dân tộc thiểu số

Tấm lòng vì Đảng, vì dân và tài ngoại giao của đồng chí Đỗ Mười

Tấm lòng vì Đảng, vì dân và tài ngoại giao của đồng chí Đỗ Mười

'Bác Đỗ Mười từng nói, phải làm được thì dân mới tin'

'Bác Đỗ Mười từng nói, phải làm được thì dân mới tin'

Tôi cũng chỉ là công bộc của nhân dân

Tôi cũng chỉ là công bộc của nhân dân

Tài sản quý nhất của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Tài sản quý nhất của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Người luôn quan tâm bồi dưỡng cán bộ và phát huy dân chủ cơ sở

Người luôn quan tâm bồi dưỡng cán bộ và phát huy dân chủ cơ sở

Bên trong căn nhà kỷ niệm của cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Bên trong căn nhà kỷ niệm của cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: 'Dân có oan mới khiếu nại lên Chính phủ'

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: 'Dân có oan mới khiếu nại lên Chính phủ'

Thương nhớ một con người

Một con người suốt đời tận tụy vì nước, vì dân

Một con người suốt đời tận tụy vì nước, vì dân

Bài học về dân chủ cơ sở từ chỉ đạo của Đồng chí Đỗ Mười với Hải Phòng

Bài học về dân chủ cơ sở từ chỉ đạo của Đồng chí Đỗ Mười với Hải Phòng

Đồng chí Đỗ Mười với ngành Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Đỗ Mười với ngành Dầu khí Việt Nam

Một phong cách chỉ đạo quyết liệt

Một phong cách chỉ đạo quyết liệt

Đồng chí Đỗ Mười và ngành Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Đỗ Mười và ngành Dầu khí Việt Nam

Sự quyết liệt của bác Đỗ Mười với công trình đường dây 500kV

Sự quyết liệt của bác Đỗ Mười với công trình đường dây 500kV

Những chuyện ít biết về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những chuyện ít biết về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười