Khởi công dự án KCN Bá Thiện - Phân khu I và khu nhà ở công nhân thể hiện quyết tâm thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

Khởi công dự án KCN Bá Thiện - Phân khu I và khu nhà ở công nhân thể hiện quyết tâm thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

Việc tỉnh Vĩnh Phúc khởi công xây dựng 2 dự án trên là thể hiện quyết tâm trong việc tập trung đẩy mạnh...
Vĩnh Phúc: 78% số dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động

Vĩnh Phúc: 78% số dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho khách hàng

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho khách hàng

Tiếp vụ 'nhập nhèm' hỗ trợ giải mặt bằng KCN Bá Thiện II:Chính quyền, doanh nghiệp lặng im, quyền lợi của dân bị bỏ ngỏ

Tiếp vụ 'nhập nhèm' hỗ trợ giải mặt bằng KCN Bá Thiện II:Chính quyền, doanh nghiệp lặng im, quyền lợi của dân bị bỏ ngỏ

UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết khiếu nại vụ đền bù 'nhầm' ở Bình Xuyên?

UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết khiếu nại vụ đền bù 'nhầm' ở Bình Xuyên?

Vĩnh Phúc - Điểm đến của các nhà đầu tư

Vĩnh Phúc - Điểm đến của các nhà đầu tư

Vĩnh Phúc: 36 dự án FDI được cấp mới trong 9 tháng đầu năm 2018

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Hoàn thành nhiều dự án trọng điểm