Hội nghị Cấp cao ASEAN: Phác thảo tầm nhìn ASEAN 2045

Nước Chủ tịch ASEAN Indonesia cho biết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tuần tới, nước này sẽ phác thảo một tuyên bố về tầm nhìn cho năm 2045 nhằm tăng cường khả năng hợp tác nội khối và củng cố vị thế quốc tế của tổ chức khu vực này.

Hài hòa hóa pháp luật về thương mại điện tử trong khu vực ASEAN và một số khuyến nghị

Từ khi thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhu cầu tiến hành hợp tác trong lĩnh vực luật pháp đã hiện hữu. Từ hợp tác pháp lý, các quốc gia trong khu vực hướng đến mục tiêu xa hơn là hài hòa hóa pháp luật, tuy nhiên, quá trình này gặp không ít thách thức. Bài viết phân tích về hài hòa hóa pháp luật của một số quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực thương mại điện tử, qua đó đưa ra khuyến nghị.

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước

Đại hội lần thứ XI của Đảng họp từ ngày 12-19/1/2011 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

ASEAN vững vàng hướng tới tương lai-Bài 2: Xây dựng Cộng đồng ASEAN vượt qua thách thức, phát triển bền vững

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về năm Chủ tịch ASEAN 2020 cho thấy, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, biến động khó lường của khu vực và toàn cầu, ASEAN đang nỗ lực tận dụng thời cơ, ứng phó hiệu quả với các thách thức, trong đó gắn kết, chủ động thích ứng là phương thức quan trọng.

Việt Nam đóng góp tích cực vào thành lập Cộng đồng ASEAN

Hiện Việt Nam là thành viên tích cực tham gia xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với mục tiêu làm cho liên kết ASEAN sâu rộng hơn, hoạt động trên cơ sở pháp luật và lấy người dân làm trung tâm.

ASEAN đặt mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư nội khối cho đến năm 2025

Các Bộ trưởng Kinh tế các quốc gia ASEAN đã thống nhất đánh giá thương mại giữa các thành viên ASEAN với nhau vẫn còn nhiều hạn chế dù rất tiềm năng và cơ hội. Do đó, bên cạnh thách thức, Covid – 19 chính là cơ hội để các nước ASEAN phải có hành động trong tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng đủ sức chống chịu.

Việt Nam đóng góp tích cực vào thành lập Cộng đồng ASEAN

Hiện Việt Nam là thành viên tích cực tham gia xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với mục tiêu làm cho liên kết ASEAN sâu rộng hơn, hoạt động trên cơ sở pháp luật và lấy người dân làm trung tâm.

ASEAN gắn kết vì một cộng đồng bền vững

Lịch sử phát triển của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 52 năm qua (8/8/1967-8/8/2019) đã chứng minh hiệp hội có vai trò quan trọng trong việc đưa Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, thịnh vượng và ổn định, từ một khu vực kinh tế lạc hậu trở thành một đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập toàn cầu.