Doanh nghiệp 'đưa' 4.0 vào tuyển dụng

Doanh nghiệp 'đưa' 4.0 vào tuyển dụng

'Săn đầu người' thời 4.0

'Săn đầu người' thời 4.0

Base.vn ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng ATS đầu tiên tại Việt Nam

Base.vn ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng ATS đầu tiên tại Việt Nam

Base ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng ATS tại Việt Nam

Base ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng ATS tại Việt Nam

Ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng Base E–Hiring

Ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng Base E–Hiring

'Săn đầu người' qua cách nhìn của Jim Collins trong cuốn bestseller 'Từ tốt đến vĩ đại'

'Săn đầu người' qua cách nhìn của Jim Collins trong cuốn bestseller 'Từ tốt đến vĩ đại'

Base.vn sắp ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng ATS đầu tiên tại Việt Nam

Base.vn sắp ra mắt hệ thống quản trị tuyển dụng ATS đầu tiên tại Việt Nam