Trọn niềm vui bên căn nhà Tình nghĩa!

Trọn niềm vui bên căn nhà Tình nghĩa!

Khi tấm vải che bảng trao tặng nhà Tình nghĩa được kéo xuống cũng là lúc vợ, chồng anh Nguyễn Văn Pha (46...