Vietravel Airlines đang xin cấp phép Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay

Vietravel Airlines đang xin cấp phép Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay

Sau khi Bộ GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam...
Bao giờ Vietravel Airlines có thể sở hữu Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay

Bao giờ Vietravel Airlines có thể sở hữu Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay

Khoảng không nào cho Vietstar Airlines?

Khoảng không nào cho Vietstar Airlines?

Vietstar Airlines sở hữu loại máy bay nào?

Vietstar Airlines sở hữu loại máy bay nào?

Thêm một hãng hàng không Việt được cấp phép bay

Thêm một hãng hàng không Việt được cấp phép bay

Sau Bamboo, một hãng hàng không mới chính thức xuất hiện tại Việt Nam

Sau Bamboo, một hãng hàng không mới chính thức xuất hiện tại Việt Nam

Vietstar Airlines được cấp chứng nhận khai thác tàu bay

Vietstar Airlines được cấp phép bay, Việt Nam có hãng hàng không thứ 6