Lời giải chấn động về 'bóng đè' ám ảnh con người hàng đêm

Lời giải chấn động về 'bóng đè' ám ảnh con người hàng đêm

Không ít người cảm thấy tức ngực, khó thở như có ai đè mạnh lên mình trong lúc ngủ và không thể cử động...