ASEAN đẩy mạnh ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

ASEAN đẩy mạnh ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

Ngày 8/10, tại thành phố Siem Reap, Campuchia, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về môi trường lần thứ 15 (AMME...