Truyền thông Triều Tiên lên tiếng về sửa đổi quy định phát triển tên lửa đẩy của Hàn Quốc

Truyền thông Triều Tiên lên tiếng về sửa đổi quy định phát triển tên lửa đẩy của Hàn Quốc

Ngày 2/8, các trang web tuyên truyền của Triều Tiên đã lên tiếng về một quyết định gần đây của Mỹ dỡ bỏ quy...
Vệ tinh Anasis-II của Hàn Quốc đã lên tới quỹ đạo

Vệ tinh Anasis-II của Hàn Quốc đã lên tới quỹ đạo

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo thành công

Đối phó Trung Quốc, Mỹ dỡ bỏ hạn chế với tên lửa Hàn Quốc

Đối phó Trung Quốc, Mỹ dỡ bỏ hạn chế với tên lửa Hàn Quốc

Hàn Quốc phóng thành vệ tinh quân sự đầu tiên vào không gian

Hàn Quốc phóng thành vệ tinh quân sự đầu tiên vào không gian

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc được đưa vào không gian

Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc được đưa vào không gian

Hàn Quốc phóng vệ tinh quân sự đầu tiên

Hàn Quốc phóng vệ tinh quân sự đầu tiên