30 suất học bổng lãnh đạo trẻ ABG

30 suất học bổng lãnh đạo trẻ ABG

Sắp tới đây, 30 ứng viên từ 22 - 35 tuổi sẽ được lựa chọn để tham gia khóa đào tạo lãnh đạo trẻ kết hợp...