Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Chính phủ sẽ rà soát, quy định cụ thể trách nhiệm về đầu tư công

Chính phủ sẽ rà soát, quy định cụ thể trách nhiệm về đầu tư công

Cần luật hóa cụ thể thẩm quyền danh mục Đầu tư công

Cần luật hóa cụ thể thẩm quyền danh mục Đầu tư công

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trái phiếu chính phủ năm 2018

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trái phiếu chính phủ năm 2018

Chính sách, pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Chính sách, pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Kiểm soát chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, định mức

Kiểm soát chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, định mức

Để thầy, cô giáo an tâm đứng lớp

Để thầy, cô giáo an tâm đứng lớp

Sợ dân hay sao mà không tiếp!

Sợ dân hay sao mà không tiếp!

Tranh luận việc Kiểm toán Nhà nước 'bị đẩy ra ngoài' Luật Quản lý thuế

Tranh luận việc Kiểm toán Nhà nước 'bị đẩy ra ngoài' Luật Quản lý thuế

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ 2018

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ 2018

Khi lãnh đạo 'ngại' tiếp dân

Khi lãnh đạo 'ngại' tiếp dân

Chủ tịch tỉnh tiếp dân đủ ngày: Bận cũng phải sắp xếp

Chủ tịch tỉnh tiếp dân đủ ngày: Bận cũng phải sắp xếp

Sáng nay 16/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Sáng nay 16/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Không thấy triết lý trong dự án Luật Giáo dục

Không thấy triết lý trong dự án Luật Giáo dục

Đừng đặt gánh nặng lên học sinh!

Đừng đặt gánh nặng lên học sinh!

Bảo vệ bí mật nhà nước không cản trở quyền tiếp cận thông tin

Thảo luận dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp Luật

Thảo luận dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp Luật

Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đừng bắt trẻ học để thành 'ông nọ, bà kia'

Đừng bắt trẻ học để thành 'ông nọ, bà kia'

Thông cáo số 20, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 20, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội thảo luận Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận Luật Giáo dục (sửa đổi)

Công bố ba nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quyết định về nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quyết định về nhân sự

Phê chuẩn, bổ nhiệm 2 nhân sự mới của Quốc hội

Phê chuẩn, bổ nhiệm 2 nhân sự mới của Quốc hội

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự

Công bố 3 nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ và phân bổ trái phiếu Chính phủ

Công bố 3 nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ và phân bổ trái phiếu Chính phủ

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: Tỉ lệ tiếp dân 0% làm chủ tịch tỉnh mang tiếng

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: Tỉ lệ tiếp dân 0% làm chủ tịch tỉnh mang tiếng

Nghị quyết bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan của Quốc hội

Nghị quyết bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan của Quốc hội

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Giáo dục VN: Quá nhiều khẩu hiệu mà thiếu triết lý

Giáo dục VN: Quá nhiều khẩu hiệu mà thiếu triết lý

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước ít nhất là 10 năm

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước ít nhất là 10 năm

ĐBQH yêu cầu Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm vì lấy học sinh làm... 'chuột bạch'

ĐBQH yêu cầu Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm vì lấy học sinh làm... 'chuột bạch'

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Đại biểu bức xúc vì học sinh bị làm 'chuột bạch'

Đại biểu bức xúc vì học sinh bị làm 'chuột bạch'

Phiên họp thứ nhất, Đoàn Giám sát Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng Đất đai tại đô thị

Phiên họp thứ nhất, Đoàn Giám sát Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng Đất đai tại đô thị

Thứ trưởng Bộ Lao động đề xuất học sinh THCS học lên cao đẳng

Thứ trưởng Bộ Lao động đề xuất học sinh THCS học lên cao đẳng

Làm rõ công ty 'sân sau' của cán bộ công chức

Làm rõ công ty 'sân sau' của cán bộ công chức

'Thí điểm, thực nghiệm đang lấy học sinh làm chuột bạch mà không biết đi về đâu'

'Thí điểm, thực nghiệm đang lấy học sinh làm chuột bạch mà không biết đi về đâu'