Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Ngày 17- 5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Dân nguyện thuộc Ủy...
Chủ tịch Quốc hội: Quan tâm hơn nữa công tác 'hậu' giám sát, đeo bám đến cùng

Chủ tịch Quốc hội: Quan tâm hơn nữa công tác 'hậu' giám sát, đeo bám đến cùng

Uy tín của Quốc hội trong lòng cử tri ngày càng cao lên

Uy tín của Quốc hội trong lòng cử tri ngày càng cao lên

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN NGUYỆN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN NGUYỆN

Chủ tịch Quốc hội: Giải quyết các vấn đề của dân sao cho thấu tình, đạt lý

Chủ tịch Quốc hội: Giải quyết các vấn đề của dân sao cho thấu tình, đạt lý

Giải quyết vấn đề người dân đặt ra phải thấu tình, đạt lý

Giải quyết vấn đề người dân đặt ra phải thấu tình, đạt lý

Thái độ, cách nhìn để giải quyết các vấn đề của người dân sao cho thấu tình đạt lý là điều quan trọng

Thái độ, cách nhìn để giải quyết các vấn đề của người dân sao cho thấu tình đạt lý là điều quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục tính nửa vời trong công tác dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục tính nửa vời trong công tác dân nguyện

'Công tác dân nguyện góp phần phát huy hiệu quả nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo'

'Công tác dân nguyện góp phần phát huy hiệu quả nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo'

Hiệp hội tiếp tục giải thích kiến nghị chuyển đào tạo cao đẳng về Bộ Giáo dục

Hiệp hội tiếp tục giải thích kiến nghị chuyển đào tạo cao đẳng về Bộ Giáo dục

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

HÀ NỘI: 175 PHƯỜNG SẼ KHÔNG THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Quản lý hệ đào tạo Cao đẳng: Bao giờ mới thống nhất?

Quản lý hệ đào tạo Cao đẳng: Bao giờ mới thống nhất?

Tăng người ngoài Đảng sẽ mở rộng dân chủ, phản biện xã hội

Tăng người ngoài Đảng sẽ mở rộng dân chủ, phản biện xã hội

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI KON TUM

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI KON TUM

ĐOÀN GIÁM SÁT, KIỂM TRA CỦA UBBC QUỐC GIA LÀM VIỆC TẠI ĐẮK LẮK

ĐOÀN GIÁM SÁT, KIỂM TRA CỦA UBBC QUỐC GIA LÀM VIỆC TẠI ĐẮK LẮK

CHUẨN BỊ MỌI ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO CÔNG TÁC BẦU CỬ

CHUẨN BỊ MỌI ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO CÔNG TÁC BẦU CỬ

CHỦ ĐỘNG RÀ SOÁT, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CUỘC BẦU CỬ

CHỦ ĐỘNG RÀ SOÁT, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CUỘC BẦU CỬ

Để Bộ GD-ĐT quản hệ CĐ : Bộ LĐ-TB-XH không đồng tình

Để Bộ GD-ĐT quản hệ CĐ : Bộ LĐ-TB-XH không đồng tình

Bác đề xuất chuyển hệ cao đẳng về lại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bác đề xuất chuyển hệ cao đẳng về lại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn truy cập nhanh thông tin bầu cử qua mã 'QR'

Hướng dẫn truy cập nhanh thông tin bầu cử qua mã 'QR'

Ứng cử viên Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ứng cử viên Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum, Hòa Bình

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum, Hòa Bình

Kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum

Kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum

TỔNG THƯ KÝ, CHỦ NHIỆM VPQH BÙI VĂN CƯỜNG: KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH LÀ NỮ

TỔNG THƯ KÝ, CHỦ NHIỆM VPQH BÙI VĂN CƯỜNG: KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH LÀ NỮ

Bầu cử an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Bầu cử an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Đồng chí Bùi Văn Cường kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum

Đồng chí Bùi Văn Cường kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum

Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Gia Lai

Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Gia Lai

Giải đáp trực tuyến về các nội dung hướng tới Ngày bầu cử

Giải đáp trực tuyến về các nội dung hướng tới Ngày bầu cử

'Vẫn còn tình trạng nam giới đi bầu hộ, bầu thay cho nữ!'

'Vẫn còn tình trạng nam giới đi bầu hộ, bầu thay cho nữ!'

Bắc Kạn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

Bắc Kạn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định rút khỏi danh sách 1 người, đang xem xét xóa tên 1 ứng viên ĐBQH tại Hà Nội

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định rút khỏi danh sách 1 người, đang xem xét xóa tên 1 ứng viên ĐBQH tại Hà Nội

Phân bổ hợp lý thời gian đi bầu của cử tri, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Phân bổ hợp lý thời gian đi bầu của cử tri, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Một người xin rút, cả nước còn 867 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Một người xin rút, cả nước còn 867 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Một ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV xin rút khỏi danh sách ứng cử

Một ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV xin rút khỏi danh sách ứng cử

Đồng chí Phan Văn Giang kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Kạn

Đồng chí Phan Văn Giang kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Kạn

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử ở Lâm Đồng

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử ở Lâm Đồng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Lâm Đồng phát huy lợi thế sẵn có để phục vụ bầu cử

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Lâm Đồng phát huy lợi thế sẵn có để phục vụ bầu cử

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên khỏi danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên khỏi danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH