Huyện Thạch Thành chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, HĐND các cấp

Huyện Thạch Thành chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, HĐND các cấp

Cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đang...
Linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền về bầu cử

Linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền về bầu cử

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú: Công khai, minh bạch, nhất trí cao

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú: Công khai, minh bạch, nhất trí cao

Lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn

Lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn

Hỏi - Đáp

Hỏi - Đáp

Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Diễn Châu

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Diễn Châu

VĨNH PHÚC: CHUẨN BỊ CHU ĐÁO, ĐẢM BẢO CHO CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP

VĨNH PHÚC: CHUẨN BỊ CHU ĐÁO, ĐẢM BẢO CHO CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Nghi Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Nghi Sơn

QUẬN KIẾN AN (HẢI PHÒNG): BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP ĐẢM BẢO ĐÚNG TIẾN ĐỘ VÀ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

QUẬN KIẾN AN (HẢI PHÒNG): BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP ĐẢM BẢO ĐÚNG TIẾN ĐỘ VÀ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

HỌP ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BẮC KẠN

HỌP ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BẮC KẠN

Ủy ban MTTQ các cấp: Tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ triển khai tốt công tác bầu cử

Ủy ban MTTQ các cấp: Tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ triển khai tốt công tác bầu cử

Phiên họp lần thứ nhất Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội số 1

Phiên họp lần thứ nhất Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội số 1

Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Chương

Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Chương

Kiên Giang thực hiện công tác bầu cử theo đúng trình tự thời gian

Kiên Giang thực hiện công tác bầu cử theo đúng trình tự thời gian

Quận Thanh Xuân: Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng hiệp thương lần ba

Quận Thanh Xuân: Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng hiệp thương lần ba

Xác minh, trả lời vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thế nào?

Xác minh, trả lời vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thế nào?

Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Thái Hòa

Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Thái Hòa

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tân Kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tân Kỳ

Huyện Ngọc Lặc tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử

Huyện Ngọc Lặc tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử

TX Quảng Yên chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

TX Quảng Yên chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Bảo đảm chất lượng và cơ cấu đại biểu

Bảo đảm chất lượng và cơ cấu đại biểu

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào?

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức khi nào, để làm gì?

Huyện Thống Nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử

Huyện Thống Nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Huyện Long Thành: Chuẩn bị cho Ngày hội non sông

Huyện Long Thành: Chuẩn bị cho Ngày hội non sông

Nhiều địa phương ở Quảng Ninh đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri

Nhiều địa phương ở Quảng Ninh đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri

Công tác tuyên truyền bám sát diễn biến, tiến độ công tác bầu cử

Công tác tuyên truyền bám sát diễn biến, tiến độ công tác bầu cử

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TX. Hoàng Mai

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TX. Hoàng Mai

GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

Đà Nẵng bảo đảm phòng, chống dịch bệnh phục vụ cuộc bầu cử

Đà Nẵng bảo đảm phòng, chống dịch bệnh phục vụ cuộc bầu cử

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tổ chức khi nào? Thành phần, nội dung và cách thức tiến hành Hội nghị?

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tổ chức khi nào? Thành phần, nội dung và cách thức tiến hành Hội nghị?

Yên Bái nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử

Yên Bái nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử

Quảng Ninh tiến hành niêm yết danh sách cử tri

Quảng Ninh tiến hành niêm yết danh sách cử tri

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban Bầu cử ĐBQH Hà Tĩnh ở đơn vị số 3

Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban Bầu cử ĐBQH Hà Tĩnh ở đơn vị số 3

Việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?

Việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH ĐỒNG THÁP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BẦU CỬ

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH ĐỒNG THÁP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BẦU CỬ

Hoàn thành sớm niêm yết danh sách cử tri

Hoàn thành sớm niêm yết danh sách cử tri

Hỏi – đáp bầu cử

Hỏi – đáp bầu cử

Niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra, đối chiếu

Niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra, đối chiếu

Phát huy dân chủ trong công tác bầu cử

Phát huy dân chủ trong công tác bầu cử

Huyện Thiệu Hóa tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử

Huyện Thiệu Hóa tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử