Đồng bào Công giáo chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Đồng bào Công giáo chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần 'tương thân tương ái'

Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần 'tương thân tương ái'

Đồng bào công giáo góp phần thiết thực xây dựng và phát triển đất nước

Đồng bào công giáo góp phần thiết thực xây dựng và phát triển đất nước

Người công giáo Hà Tĩnh trong sự nghiệp chung của đất nước

Người công giáo Hà Tĩnh trong sự nghiệp chung của đất nước

Linh mục Phan Đình Sơn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Cần Thơ

Linh mục Phan Đình Sơn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Cần Thơ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Quảng Bình

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Quảng Bình