Cần Thơ: Đồng bào Công giáo tích cực đồng hành cùng dân tộc

Cần Thơ: Đồng bào Công giáo tích cực đồng hành cùng dân tộc

Ngày 15/10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Thi đua biểu dương người...
Người Công giáo tốt chính là công dân tốt

Người Công giáo tốt chính là công dân tốt

Tổng kết phong trào thi đua xây dựng 'Xứ họ đạo tiên tiến' trong đồng bào Công giáo

Tổng kết phong trào thi đua xây dựng 'Xứ họ đạo tiên tiến' trong đồng bào Công giáo

Đồng bào Công giáo Việt Nam góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng bào Công giáo Việt Nam góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy vai trò những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Việt Nam

Phát huy vai trò những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Việt Nam

Đồng bào Công giáo chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Đồng bào Công giáo chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần 'tương thân tương ái'

Đồng bào công giáo góp phần thiết thực xây dựng và phát triển đất nước