Bắt 'nhà sản xuất' súng tự chế đang trốn nã

Bắt 'nhà sản xuất' súng tự chế đang trốn nã

Truy xét liên tiếp 2 vụ dân 'anh chị' đất Cảng dùng 'hàng nóng'

Truy xét liên tiếp 2 vụ dân 'anh chị' đất Cảng dùng 'hàng nóng'

Đối tượng trốn nã nguy hiểm thuê nhà trọ chế tạo súng

Đối tượng trốn nã nguy hiểm thuê nhà trọ chế tạo súng

Bắt đối tượng trốn truy nã, chế tạo súng và lựu đạn để bán

Bắt đối tượng trốn truy nã, chế tạo súng và lựu đạn để bán

Vừa trốn truy nã vừa chế tạo vũ khí để bán

Vừa trốn truy nã vừa chế tạo vũ khí để bán

Hải Phòng: Bắt đối tượng trốn truy nã vừa chế tạo, vừa tàng trữ vũ khí 'nóng'

Hải Phòng: Bắt đối tượng trốn truy nã vừa chế tạo, vừa tàng trữ vũ khí 'nóng'

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã, chế tạo súng để bán

Đối tượng trốn truy nã chế tạo súng và lựu đạn để bán kiếm lời

Tạm giữ gã nghiện dùng dây thép siết cổ người quen cướp tài sản