140 tỷ đồng đầu tư đường Bưng Môn

UBND huyện Long Thành cho biết sẽ đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Bưng Môn có tổng vốn khoảng 140 tỷ...