Cần Thơ bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc Sở Y tế sau khi Giám đốc bị khởi tố

Cần Thơ bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc Sở Y tế sau khi Giám đốc bị khởi tố

Sau khi phân công một Phó Giám đốc tạm thời phụ trách Sở Y tế Cần Thơ, lãnh đạo Cần Thơ bổ nhiệm thêm một...
Vụ sai phạm thầu TBYT Cần Thơ giám đốc bị khởi tố: NSJ trúng thầu bao nhiêu tỉnh?

Vụ sai phạm thầu TBYT Cần Thơ giám đốc bị khởi tố: NSJ trúng thầu bao nhiêu tỉnh?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ sau khi ông Cao Minh Chu bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ sau khi ông Cao Minh Chu bị khởi tố?

Điểm lại những vụ cán bộ y tế 'xộ khám' do nâng khống giá thiết bị

Điểm lại những vụ cán bộ y tế 'xộ khám' do nâng khống giá thiết bị

Chính thức quyết định tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Chính thức quyết định tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Cần Thơ thông tin vụ Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Cần Thơ thông tin vụ Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Đình chỉ sinh hoạt đảng, chính quyền Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Đình chỉ sinh hoạt đảng, chính quyền Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Cần Thơ thông tin vụ Giám đốc Sở Y tế bị Bộ Công an khởi tố

Cần Thơ thông tin vụ Giám đốc Sở Y tế bị Bộ Công an khởi tố

Cần Thơ phân công người phụ trách Sở Y tế sau khi ông Cao Minh Chu bị khởi tố

Cần Thơ phân công người phụ trách Sở Y tế sau khi ông Cao Minh Chu bị khởi tố

Ai điều hành Sở Y tế TP Cần Thơ sau khi giám đốc bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế TP Cần Thơ sau khi giám đốc bị khởi tố?

Cần Thơ thông tin sau vụ giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Cần Thơ thông tin sau vụ giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ trong thời gian giám đốc bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ trong thời gian giám đốc bị khởi tố?

Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ sau khi Giám đốc bị khởi tố?

Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ sau khi Giám đốc bị khởi tố?

Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ khi Giám đốc bị khởi tố?

Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ khi Giám đốc bị khởi tố?

Vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố: Hôm nay sẽ có cán bộ khác điều hành sở

Vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố: Hôm nay sẽ có cán bộ khác điều hành sở

Diễn biến mới vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố

Diễn biến mới vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ thay giám đốc vừa bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ thay giám đốc vừa bị khởi tố?

Khởi tố 11 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố 11 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố

Khởi tố 2 nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 bị can vì vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố 2 nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 bị can vì vi phạm quy định đấu thầu

Bộ Công an khởi tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Vi phạm đấu thầu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bị khởi tố

Vi phạm đấu thầu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bị khởi tố

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Nguyên Giám đốc sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố do có sai phạm trong đấu thầu

Nguyên Giám đốc sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố do có sai phạm trong đấu thầu

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cán bộ

Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cán bộ

Khởi tố, bắt giam 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ do vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố, bắt giam 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ do vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố 11 bị can trong vụ án nghiêm trọng ở Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố 11 bị can trong vụ án nghiêm trọng ở Sở Y tế Cần Thơ

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 người liên quan

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 người liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi bị bắt?

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi bị bắt?

Bắt nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bắt nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố giám đốc và nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố giám đốc và nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều người khác bị bắt?

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều người khác bị bắt?

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Khởi tố hai nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố hai nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi