Thủ tướng quyết định thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Thủ tướng quyết định thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ra mắt Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ra mắt Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Đà Nẵng kiêm Trưởng BQL Khu công nghệ cao và các KCN

Phó Chủ tịch Đà Nẵng kiêm Trưởng BQL Khu công nghệ cao và các KCN

Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Đà Nẵng: Công bố quyết định thành lập BQL khu công nghệ cao và các khu công nghiệp

Đà Nẵng: Công bố quyết định thành lập BQL khu công nghệ cao và các khu công nghiệp

Thủ tướng quyết định thành lập BQL khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Thủ tướng quyết định thành lập BQL khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Thủ tướng quyết định thành lập BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Thủ tướng quyết định thành lập BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Đà Nẵng: Thành lập BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Đà Nẵng: Thành lập BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành

Ban quản lý khu công nghệ cao tiếp nhận ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao

Tập trung thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin và Khu Công nghệ cao

Tập trung thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin và Khu Công nghệ cao

Vào khu công nghệ cao vẫn phải 'bôi trơn và tặng quà'

Vào khu công nghệ cao vẫn phải 'bôi trơn và tặng quà'

Doanh nghiệp ở khu công nghệ cao cũng… 'không thể lờ việc hối lộ'?

Doanh nghiệp ở khu công nghệ cao cũng… 'không thể lờ việc hối lộ'?

Đà Nẵng quyết thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở khu công nghệ cao

Đà Nẵng quyết thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở khu công nghệ cao

Tăng cơ hội mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp

Tăng cơ hội mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp

Đầu tư vào các khu công nghiệp Đà Nẵng: Bài toán khó đối với các dự án cần quỹ đất lớn

Đầu tư vào các khu công nghiệp Đà Nẵng: Bài toán khó đối với các dự án cần quỹ đất lớn

Khu công nghệ cao Đà Nẵng tìm cách thu hút nhà đầu tư

Khu công nghệ cao Đà Nẵng tìm cách thu hút nhà đầu tư

Đà Nẵng mời đầu tư BOT, PPP vào khu công nghệ cao

Đà Nẵng mời đầu tư BOT, PPP vào khu công nghệ cao

Đà Nẵng kỳ vọng 'Thung lũng Silicon' 1 tỉ đô la Mỹ

Đà Nẵng kỳ vọng 'Thung lũng Silicon' 1 tỉ đô la Mỹ

Khu công nghệ cao Đà Nẵng - 'thỏi nam châm' hút đầu tư nước ngoài

Khu công nghệ cao Đà Nẵng - 'thỏi nam châm' hút đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp Nhật Bản chú ý du lịch và CNTT của Đà Nẵng

Doanh nghiệp Nhật Bản chú ý du lịch và CNTT của Đà Nẵng