Đà Nẵng vướng mắc khi hợp nhất 3 Văn phòng UBND, HĐND, ĐBQH

Đà Nẵng vướng mắc khi hợp nhất 3 Văn phòng UBND, HĐND, ĐBQH

Nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao Đà Nẵng: Hai đường chạy, một mục tiêu

Nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao Đà Nẵng: Hai đường chạy, một mục tiêu

Ông Lê Trung Chinh, Bí thư quận Ngũ Hành Sơn làm Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh, Bí thư quận Ngũ Hành Sơn làm Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Những phi vụ mờ ám 'hô biến' đất công ở Sài Gòn

Những phi vụ mờ ám 'hô biến' đất công ở Sài Gòn

Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND thành phố mới

Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND thành phố mới

Đà Nẵng có Phó chủ tịch mới

Đà Nẵng có Phó chủ tịch mới

TP. Đà Nẵng có thêm tân Phó chủ tịch 49 tuổi

TP. Đà Nẵng có thêm tân Phó chủ tịch 49 tuổi

Bí thư quận Ngũ Hành Sơn làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Bí thư quận Ngũ Hành Sơn làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Đà Nẵng có tân Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Đà Nẵng có tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng bầu bổ sung hàng loạt nhân sự mới

Đà Nẵng bầu bổ sung hàng loạt nhân sự mới

Đà Nẵng: Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT được bầu vào chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng: Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT được bầu vào chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng: Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bầu mới Phó Chủ tịch thành phố

Đà Nẵng: Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bầu mới Phó Chủ tịch thành phố

TP Đà Nẵng bổ sung nhiều cán bộ chủ chốt

TP Đà Nẵng bổ sung nhiều cán bộ chủ chốt

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm tân Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm tân Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chánh Văn phòng UBND TP và Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng có tân Chánh Văn phòng UBND TP và Giám đốc Sở Ngoại vụ

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Đà Nẵng có tân Phó Chủ tịch UBND Thành phố

TP Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng UBND

TP Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng UBND

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ai?

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ai?

Bí thư quận Ngũ Hành Sơn làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Bí thư quận Ngũ Hành Sơn làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh làm Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh làm Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Giám đốc sở Ngoại vụ và Chánh văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Giám đốc sở Ngoại vụ và Chánh văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng UBND, tân Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng UBND, tân Giám đốc Sở Ngoại vụ

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh giữ chức Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh giữ chức Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng có Chánh văn phòng mới

Thành phố Đà Nẵng có Chánh văn phòng mới

Đà Nẵng có tân chánh Văn phòng UBND TP

Đà Nẵng có tân chánh Văn phòng UBND TP

Đà Nẵng có Chánh Văn phòng và Giám đốc Sở Ngoại vụ mới

Đà Nẵng có Chánh Văn phòng và Giám đốc Sở Ngoại vụ mới

Đà Nẵng bổ nhiệm mới Chánh văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng bổ nhiệm mới Chánh văn phòng UBND thành phố

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh làm Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh làm Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng có Chánh văn phòng mới

UBND TP Đà Nẵng có Chánh văn phòng mới

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh trở thành tân Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh trở thành tân Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng có tân chánh văn phòng UBND

Đà Nẵng có tân chánh văn phòng UBND

Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng có tân Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng có tân Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Thủ tướng quyết định thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Thủ tướng quyết định thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ra mắt Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ra mắt Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng