Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 24-11, phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định về phân công Cấp ủy viên đối với các đồng chí Ủy...
Đà Nẵng phân công công tác đối với 6 Ủy viên Ban thường vụ

Đà Nẵng phân công công tác đối với 6 Ủy viên Ban thường vụ

Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Hà Bắc làm Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Hà Bắc làm Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng, Quảng Ninh công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Đà Nẵng, Quảng Ninh công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định phân công cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định phân công cán bộ

Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố

Ông Ngô Xuân Thắng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Ông Ngô Xuân Thắng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đà Nẵng công bố quyết định về công tác cán bộ

Đà Nẵng công bố quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định phân công các cán bộ chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định phân công các cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng tiếp tục phân công nhiều nhân sự chủ chốt sau đại hội

Đà Nẵng tiếp tục phân công nhiều nhân sự chủ chốt sau đại hội

Đà Nẵng phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Đà Nẵng phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định phân công các cán bộ chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định phân công các cán bộ chủ chốt

Công bố Quyết định về công tác cán bộ của Đà Nẵng

Công bố Quyết định về công tác cán bộ của Đà Nẵng

Nhiều Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận nhiệm vụ mới

Nhiều Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận nhiệm vụ mới

TP Đà Nẵng bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

TP Đà Nẵng bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Chủ tịch Đà Nẵng: Cố gắng sớm lấy lại những gì thành phố đã mất

Chủ tịch Đà Nẵng: Cố gắng sớm lấy lại những gì thành phố đã mất

Thành ủy Đà Nẵng: Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sơn Trà

Thành ủy Đà Nẵng: Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sơn Trà

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều vị trí nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều vị trí nhân sự chủ chốt

Ông Lê Trung Chinh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng giới thiệu, phân công nhiều nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng giới thiệu, phân công nhiều nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều nhân sự lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều nhân sự lãnh đạo chủ chốt

Nhiều cán bộ Đà Nẵng được giới thiệu, phân công chức vụ chủ chốt

Nhiều cán bộ Đà Nẵng được giới thiệu, phân công chức vụ chủ chốt

Ông Lê Trung Chinh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều chức danh chủ chốt

Phân công nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt tại Đà Nẵng

Phân công nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt tại Đà Nẵng

Giới thiệu ông Lê Trung Chinh để bầu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Giới thiệu ông Lê Trung Chinh để bầu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Giới thiệu ông Lê Trung Chinh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Giới thiệu ông Lê Trung Chinh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng điều động, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng điều động, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng phân công, giới thiệu hàng loạt nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng phân công, giới thiệu hàng loạt nhân sự chủ chốt

Ông Lê Trung Chinh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều nhân sự lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều nhân sự lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng: Phân công nhiều vị trí nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng: Phân công nhiều vị trí nhân sự chủ chốt

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Danh sách 51 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng

Danh sách 51 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Đà Nẵng, bầu 14 người ban thường vụ

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Đà Nẵng, bầu 14 người ban thường vụ

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng