Bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh bị cành cỏ voi đâm xuyên da bụng

Bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh bị cành cỏ voi đâm xuyên da bụng

Hy hữu: Cây cỏ voi dài 20cm nằm dưới da bụng bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh

Hy hữu: Cây cỏ voi dài 20cm nằm dưới da bụng bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh

Bất cẩn, bé trai bị gốc cỏ voi đâm thủng bụng

Bất cẩn, bé trai bị gốc cỏ voi đâm thủng bụng

Bé trai 8 tuổi bị cỏ voi đâm xuyên thành bụng

Bé trai 8 tuổi bị cỏ voi đâm xuyên thành bụng

Bé trai 8 tuổi bị gốc cỏ voi đâm thủng bụng

Bé trai 8 tuổi bị gốc cỏ voi đâm thủng bụng

Không may té ngã, bé trai bị gốc cỏ voi đâm thủng bụng

Không may té ngã, bé trai bị gốc cỏ voi đâm thủng bụng

Bé trai 9 tuổi bị mũi sắt nhọn cắm vào đùi thương tâm

Ngã cành cây, bé 9 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên đùi

Cưa mũi nhọn sắt hàng rào cắm vào đùi, đưa bé trai đi cấp cứu