Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi đi đánh bắt cá

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi đi đánh bắt cá

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi quăng chài bắt cá ở Phú Thọ

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi quăng chài bắt cá ở Phú Thọ

Phú Thọ: Tìm thấy người đi quăng chài bị lũ cuốn trôi

Phú Thọ: Tìm thấy người đi quăng chài bị lũ cuốn trôi

Ra sông quăng chài sau mưa bão, một người bị lũ cuốn trôi

Ra sông quăng chài sau mưa bão, một người bị lũ cuốn trôi

Đi quăng chài bắt cá, một người bị nước lũ cuốn trôi

Đi quăng chài bắt cá, một người bị nước lũ cuốn trôi

Ra sông quăng chài sau bão, 1 người bị lũ cuốn trôi tử vong

Ra sông quăng chài sau bão, 1 người bị lũ cuốn trôi tử vong

Mưa lũ khủng khiếp, nhiều huyện ở Sơn La thiệt hại nhân mạng

Mưa lũ khủng khiếp, nhiều huyện ở Sơn La thiệt hại nhân mạng

Đang quăng chài, một thanh niên bị nước lũ cuốn trôi tại sông Bứa

Đang quăng chài, một thanh niên bị nước lũ cuốn trôi tại sông Bứa

Ra sông quăng chài, 1 người bị nước lũ cuốn trôi

Ra sông quăng chài, 1 người bị nước lũ cuốn trôi

Phú Thọ: Ra sông quăng chài sau bão, một người bị lũ cuốn trôi

Phú Thọ: Ra sông quăng chài sau bão, một người bị lũ cuốn trôi

Ra sông quăng chài trong lũ, một người bị nước cuốn trôi

Ra sông quăng chài trong lũ, một người bị nước cuốn trôi