Hải Phòng: Nam thanh niên sát hại bạn gái bằng dao bầu, sau đó tử tự không thành

Hải Phòng: Nam thanh niên sát hại bạn gái bằng dao bầu, sau đó tử tự không thành

Hải Phòng: Nam thanh niên dùng dao bầu đoạt mạng người yêu rồi tự sát nhưng bất thành

Hải Phòng: Nam thanh niên dùng dao bầu đoạt mạng người yêu rồi tự sát nhưng bất thành

Hải Phòng: Dùng dao bầu đâm chết bạn gái rồi tự sát

Hải Phòng: Dùng dao bầu đâm chết bạn gái rồi tự sát

Thêm nghi án nam thanh niên sát hại bạn gái rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Thêm nghi án nam thanh niên sát hại bạn gái rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Lại thêm một vụ giết người yêu rồi tự tử ở Hải Phòng ngày cá tháng 4

Lại thêm một vụ giết người yêu rồi tự tử ở Hải Phòng ngày cá tháng 4

Thêm vụ nam thanh niên đâm chết người yêu rồi tự tử ở Hải Phòng

Thêm vụ nam thanh niên đâm chết người yêu rồi tự tử ở Hải Phòng

Hải Phòng: Nam thanh niên sát hại người yêu rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Hải Phòng: Nam thanh niên sát hại người yêu rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử