Nam thanh niên 9x cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi gần 1.000%/năm ra đầu thú

Nam thanh niên 9x cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi gần 1.000%/năm ra đầu thú

Ông chủ 9x cầm đầu đường dây tín dụng đen, lãi suất gần 1000%/năm

Ông chủ 9x cầm đầu đường dây tín dụng đen, lãi suất gần 1000%/năm

Đối tượng cầm đầu nhóm hoạt động tín dụng đen ở Đác Song ra đầu thú

Đối tượng cầm đầu nhóm hoạt động tín dụng đen ở Đác Song ra đầu thú

Đối tượng chính trong nhóm cho vay lãi nặng ở Đắk Song ra đầu thú

Đối tượng chính trong nhóm cho vay lãi nặng ở Đắk Song ra đầu thú

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Khởi tố hai thanh niên cho vay nặng lãi trên 500% mỗi năm

Khởi tố hai thanh niên cho vay nặng lãi trên 500% mỗi năm

Nhóm đối tượng cho vay tín dụng lãi suất 'cắt cổ' gần 1000%/ năm

Nhóm đối tượng cho vay tín dụng lãi suất 'cắt cổ' gần 1000%/ năm