Án nặng cho những kẻ vừa trộm chó, vừa 'cướp tình'

Án nặng cho những kẻ vừa trộm chó, vừa 'cướp tình'

Nhóm trộm chó bắt 2 thiếu nữ vào rừng hiếp dâm lĩnh án cao nhất 20 năm tù

Nhóm trộm chó bắt 2 thiếu nữ vào rừng hiếp dâm lĩnh án cao nhất 20 năm tù

Nhóm trộm chó hiếp dâm 2 thiếu nữ nhận án tù

Nhóm trộm chó hiếp dâm 2 thiếu nữ nhận án tù

Kẻ cầm đầu nhóm trộm chó hiếp dâm hai thiếu nữ lãnh 28 năm tù

Kẻ cầm đầu nhóm trộm chó hiếp dâm hai thiếu nữ lãnh 28 năm tù

Xét xử nhóm trộm bắt giữ, hãm hiếp 2 thiếu nữ

Xét xử nhóm trộm bắt giữ, hãm hiếp 2 thiếu nữ

Gần 80 năm tù cho nhóm 'cẩu tặc' hiếp dâm hai thiếu nữ

Gần 80 năm tù cho nhóm 'cẩu tặc' hiếp dâm hai thiếu nữ

Nhóm đối tượng trộm chó 'nổi hứng' cưỡng hiếp hai thiếu nữ

Nhóm đối tượng trộm chó 'nổi hứng' cưỡng hiếp hai thiếu nữ

Nhóm trộm chó hiếp dâm hai thiếu nữ: Tình tiết lạ

Nhóm trộm chó hiếp dâm hai thiếu nữ: Tình tiết lạ

Sau mấy tháng bắt cóc, hiếp dâm hai thiếu nữ, nhóm trộm chó mới bị bắt

Sau mấy tháng bắt cóc, hiếp dâm hai thiếu nữ, nhóm trộm chó mới bị bắt

Trên đường đi trộm chó, 4 thanh niên khống chế 2 thiếu nữ vào vườn keo cưỡng hiếp

Trên đường đi trộm chó, 4 thanh niên khống chế 2 thiếu nữ vào vườn keo cưỡng hiếp

Nhóm trộm chó khống chế, hiếp dâm hai thiếu nữ

Nhóm trộm chó khống chế, hiếp dâm hai thiếu nữ

Nhóm trộm chó khống chế, ép 2 thiếu nữ vào rừng thay nhau giở trò đồi bại

Nhóm trộm chó khống chế, ép 2 thiếu nữ vào rừng thay nhau giở trò đồi bại