Vân Đồn: Diễn tập phương án chữa cháy tại Trung tâm y tế

Vân Đồn: Diễn tập phương án chữa cháy tại Trung tâm y tế

Chiều 3/10, hơn 120 người đã tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự tham gia nhiều...
Người dân Vân Đồn than thở số điện cao bất thường

Người dân Vân Đồn than thở số điện cao bất thường

PC Quảng Ninh đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp

PC Quảng Ninh đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp

Hơn 6,800 tỷ đồng tiền điện được EVN giảm cho khách hàng vì dịch Covid - 19

Hơn 6,800 tỷ đồng tiền điện được EVN giảm cho khách hàng vì dịch Covid - 19

Nhiều địa phương đồng loạt kiểm tra đo lường công tơ điện

Nhiều địa phương đồng loạt kiểm tra đo lường công tơ điện

Một loạt cán bộ điện lực bị kỷ luật vụ tính nhầm tiền điện của 1 hộ dân lên gần 90 triệu đồng

Một loạt cán bộ điện lực bị kỷ luật vụ tính nhầm tiền điện của 1 hộ dân lên gần 90 triệu đồng

Vụ hóa đơn điện 'nhảy' lên 90 triệu tại Quảng Ninh: Kỷ luật nhiều lãnh đạo điện lực Vân Đồn

Vụ hóa đơn điện 'nhảy' lên 90 triệu tại Quảng Ninh: Kỷ luật nhiều lãnh đạo điện lực Vân Đồn

Vụ tính nhầm tiền điện tới gần 90 triệu đồng: Kỷ luật 4 cán bộ

Vụ tính nhầm tiền điện tới gần 90 triệu đồng: Kỷ luật 4 cán bộ

Vụ hóa đơn 90 triệu tại Quảng Ninh: Kỷ luật nhiều lãnh đạo điện lực Vân Đồn

Vụ hóa đơn 90 triệu tại Quảng Ninh: Kỷ luật nhiều lãnh đạo điện lực Vân Đồn

Vụ hóa đơn tiền điện gần 90 triệu: Cách chức 2 cán bộ điện lực Vân Đồn

Vụ hóa đơn tiền điện gần 90 triệu: Cách chức 2 cán bộ điện lực Vân Đồn

Hóa đơn điện gần 90 triệu đồng: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Điện lực Vân Đồn

Hóa đơn điện gần 90 triệu đồng: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Điện lực Vân Đồn

Cách chức loạt lãnh đạo Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn 90 triệu đồng

Cách chức loạt lãnh đạo Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn 90 triệu đồng

Cách chức 2 lãnh đạo điện lực Vân Đồn liên quan đến vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu

Cách chức 2 lãnh đạo điện lực Vân Đồn liên quan đến vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu

Những hóa đơn tiền điện 'tăng phi mã' trong mùa nắng nóng khiến người dân 'ngất xỉu'

Những hóa đơn tiền điện 'tăng phi mã' trong mùa nắng nóng khiến người dân 'ngất xỉu'

Loạt hóa đơn tiền điện tăng vài chục lần: Lỗi tại ai?

Kiểm tra đột xuất về đo lường tại Điện lực Vân Đồn

Kiểm tra đột xuất về đo lường tại Điện lực Vân Đồn

Kiểm tra đột xuất về đo lường tại Điện lực Vân Đồn

Kiểm tra đột xuất về đo lường tại Điện lực Vân Đồn

Vụ tiền điện tăng 32 lần ở Nghệ An: Tạm đình chỉ Giám đốc Điện lực Quỳ Châu

Vụ tiền điện tăng 32 lần ở Nghệ An: Tạm đình chỉ Giám đốc Điện lực Quỳ Châu

Vụ hóa đơn điện tăng gần 90 triệu: Đề xuất cách chức Phó Giám đốc Điện lực Vân Đồn

Vụ hóa đơn điện tăng gần 90 triệu: Đề xuất cách chức Phó Giám đốc Điện lực Vân Đồn

PGĐ Điện lực Vân Đồn bị đề nghị cách chức sau vụ tiền điện tăng đột biến

PGĐ Điện lực Vân Đồn bị đề nghị cách chức sau vụ tiền điện tăng đột biến

Hóa đơn điện gần 90 triệu ở Quảng Ninh: Xem xét cách chức Phó Giám đốc điện lực Vân Đồn

Hóa đơn điện gần 90 triệu ở Quảng Ninh: Xem xét cách chức Phó Giám đốc điện lực Vân Đồn

Tiền điện tăng sốc gần 90 triệu, đề xuất cách chức sếp

Tiền điện tăng sốc gần 90 triệu, đề xuất cách chức sếp

PGĐ Điện lực Vân Đồn bị đề xuất cách chức sau vụ hóa đơn tiền điện tăng đột biến

PGĐ Điện lực Vân Đồn bị đề xuất cách chức sau vụ hóa đơn tiền điện tăng đột biến

EVN yêu cầu kỷ luật giám đốc đơn vị ghi sai chỉ số điện

EVN yêu cầu kỷ luật giám đốc đơn vị ghi sai chỉ số điện

Hóa đơn điện gần 90 triệu đồng: Đề xuất cách chức phó giám đốc kinh doanh

Hóa đơn điện gần 90 triệu đồng: Đề xuất cách chức phó giám đốc kinh doanh

Hóa đơn điện tăng sốc: Thời tiết lộ chuyện bé cái nhầm

Hóa đơn điện tăng sốc: Thời tiết lộ chuyện bé cái nhầm

Người dân lại 'giật mình' với hóa đơn tiền điện tăng gấp 30 lần

Người dân lại 'giật mình' với hóa đơn tiền điện tăng gấp 30 lần

Vụ hóa đơn tiền điện gần 90 triệu/tháng: Đề xuất cách chức Phó Giám đốc Điện lực Vân Đồn

Vụ hóa đơn tiền điện gần 90 triệu/tháng: Đề xuất cách chức Phó Giám đốc Điện lực Vân Đồn

Hàng triệu hộ gia đình lại 'sốc' khi nhận hóa đơn tiền điện

Hàng triệu hộ gia đình lại 'sốc' khi nhận hóa đơn tiền điện

Thông tin mới nhất sự việc hộ gia đình nghèo nhận hóa đơn tiền điện gần 90 triệu đồng

Thông tin mới nhất sự việc hộ gia đình nghèo nhận hóa đơn tiền điện gần 90 triệu đồng

Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu

Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu

Điện lực ghi nhầm, hóa đơn lên 90 triệu: Cách kiểm soát chỉ số công tơ

Điện lực ghi nhầm, hóa đơn lên 90 triệu: Cách kiểm soát chỉ số công tơ

Xử lý nghiêm giám đốc điện lực nếu tính nhầm hóa đơn điện

Ngành điện xin lỗi, rồi sao nữa?

Ngành điện xin lỗi, rồi sao nữa?

Đình chỉ công tác Phó giám đốc Điện lực Quảng Bình và Giám đốc Điện lực Đồng Hới

Đình chỉ công tác Phó giám đốc Điện lực Quảng Bình và Giám đốc Điện lực Đồng Hới

Hóa đơn tiền điện tăng đột biến, EVN lập đoàn kiểm tra

Hóa đơn tiền điện tăng đột biến, EVN lập đoàn kiểm tra

Tiền điện 1 hộ dân tăng gần 90 triệu đồng, đình chỉ công tác Trưởng phòng Kinh doanh

Tiền điện 1 hộ dân tăng gần 90 triệu đồng, đình chỉ công tác Trưởng phòng Kinh doanh

Điện lực Quảng Ninh sẽ phúc tra toàn bộ hóa đơn tăng 30%

Điện lực Quảng Ninh sẽ phúc tra toàn bộ hóa đơn tăng 30%

Bức xúc hóa đơn tiền điện

Bức xúc hóa đơn tiền điện

Đình chỉ công tác một trưởng phòng sau vụ tiền điện tăng đột biến

Đình chỉ công tác một trưởng phòng sau vụ tiền điện tăng đột biến

Quảng Ninh: Phúc tra 100% hóa đơn điện tăng hơn 30%

Quảng Ninh: Phúc tra 100% hóa đơn điện tăng hơn 30%

Điện lực Quảng Ninh: Phúc tra nội bộ 100% hóa đơn có sản lượng điện tăng 30%

Điện lực Quảng Ninh: Phúc tra nội bộ 100% hóa đơn có sản lượng điện tăng 30%

Đình chỉ một trưởng phòng trong vụ hóa đơn tiền điện gần 90 triệu đồng/tháng

Đình chỉ một trưởng phòng trong vụ hóa đơn tiền điện gần 90 triệu đồng/tháng

Vụ tính nhầm tiền điện lên gần 90 triệu: Đình chỉ một trưởng phòng kinh doanh điện lực

Vụ tính nhầm tiền điện lên gần 90 triệu: Đình chỉ một trưởng phòng kinh doanh điện lực

Vì sao cứ nắng nóng là hóa đơn tiền điện tăng vọt?

Vì sao cứ nắng nóng là hóa đơn tiền điện tăng vọt?