Thi lại môn Ngữ văn vào lớp 10 THPT tại Quảng Bình: Lãnh đạo Sở GD&ĐT lơ là, thiếu trách nhiệm

Thi lại môn Ngữ văn vào lớp 10 THPT tại Quảng Bình: Lãnh đạo Sở GD&ĐT lơ là, thiếu trách nhiệm

Thi lại lớp 10 ở Quảng Bình: Phụ huynh sẽ kiện nếu kết quả thấp hơn

Thi lại lớp 10 ở Quảng Bình: Phụ huynh sẽ kiện nếu kết quả thấp hơn

Kỷ luật giáo viên tát học sinh ở Quảng Bình

Kỷ luật giáo viên tát học sinh ở Quảng Bình

Cảnh cáo cô giáo tát HS chảy máu tai vì ghi nhầm mã đề thi

Cảnh cáo cô giáo tát HS chảy máu tai vì ghi nhầm mã đề thi

Cô giáo tát học sinh lớp 1 nhập viện ở Quảng Bình bị đình chỉ 15 ngày

Cô giáo tát học sinh lớp 1 nhập viện ở Quảng Bình bị đình chỉ 15 ngày

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình: Thông tin vụ HS bị tát nhập viện còn khác nhau

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình: Thông tin vụ HS bị tát nhập viện còn khác nhau

Cô giáo tát học sinh chảy máu tai bị đình chỉ

Sẽ xử lý nghiêm cô giáo tát học sinh vì làm cả 2 đề kiểm tra

Vụ cô giáo tát học sinh lớp 1 nhập viện ở Quảng Bình: Công an vào cuộc

Tin mới vụ cô giáo tát học sinh nghi gây chấn động não

Tát học sinh vì làm cả hai đề thi: Cô giáo hứa...